Wysokiej jakości meble metalowe to produkty funkcjonalne i starannie wykonane, ale przede wszystkim meble, które posiadają niezbędne certyfikaty oraz atesty potwierdzające ich dokładne zaprojektowanie, odporność na niekorzystne warunki, jak i bezpieczeństwo ich użytkowania. Do najpopularniejszych certyfikatów przyznawanych tego typu produktom należą między innymi:

  • atest higieniczny PZH,
  • znak bezpieczeństwa B,
  • znak jakości GS,
  • certyfikaty ISO.

Atest higieniczny PZH jest atestem, który przyznawany jest na podstawie zgłoszenia producenta potwierdzonego przez Państwowy Zakład Higieny. Wydanie atestu możliwe jest jedynie po przeprowadzeniu szczegółowej analizy wszystkich cech, właściwości i materiałów użytych do produkcji danego produktu. Świadectwo PZH potwierdza, że dany produkt jest w pełni bezpieczny dla zdrowia człowieka, jak i środowiska.

Od 2016 roku atest PZH wymagany jest wyłącznie w przypadku produktów, które mają bezpośredni kontakt z wodą zdatną do spożycia. Dzięki atestowi PZH, potwierdzającemu ich jakość i bezpieczeństwo, produkty znacznie zyskują na wiarygodności i autentyczności w oczach potencjalnych klientów.

Znak bezpieczeństwa B to jeden z najpopularniejszych atestów przyznawanych wybranym wyrobom użytkowym. Jest to certyfikat potwierdzający bezpieczeństwo danego produktu rozumiane poprzez użycie najwyższej jakości materiałów, jak i zachowanie wszystkich najistotniejszych elementów procesu tworzenia. Produkty posiadające znak bezpieczeństwa B są także regularnie kontrolowane w celu cyklicznego potwierdzania ich pożądanych walorów.

Produkty, które posiadają potwierdzenie jakości i bezpieczeństwa w postaci znaku B, mogą zostać oznakowane specjalnym oznaczeniem symbolizującym certyfikat. Znak bezpieczeństwa B przyznawany jest przez niezależne jednostki certyfikujące, które posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat przyznawany na okres pięciu lat potwierdza, że dany produkt spełnia określone wymagania, ustalone i zapisane w krajowych oraz międzynarodowych normach, jak i kryteriach technicznych. Produkty znakowane certyfikatem bezpieczeństwa B to wysokiej jakości, bezpieczne wyroby, do stworzenia których użyto wyłącznie dobrej klasy materiałów

Certyfikaty ISO to atesty, których nazwa stanowi skrót międzynarodowej organizacji zajmującej się przygotowywaniem i ustalaniem poszczególnych norm bezpieczeństwa oraz jakości. International Organization for Standardization to niezależna jednostka tworząca normy dotyczące produktów oraz usług z różnych branży.

Producenci, których wyroby spełniają określone przez ISO normy, uzyskują jeden z certyfikatów organizacji – po przeprowadzeniu dogłębnej analizy oraz profesjonalnego audytu. Certyfikat ISO potwierdza wysoką jakość produktów, jak i poprawność oraz bezpieczeństwo procesu ich tworzenia.

Poszczególne certyfikaty ISO przyznawane są w Polsce przez specjalne firmy akredytujące posiadające akceptację Polskiego Centrum Akredytacji. Na liście certyfikatów ISO znajdują się między innymi normy 9001:2015 potwierdzające jakość produktu oraz certyfikat 14001:2015 oznaczający, że dany producent w prawidłowy sposób realizuje system zarządzania środowiskowego.

Znak jakości GS to certyfikat, o którego przyznanie może starać się sam producent. Jest on potwierdzeniem zgodności danego produktu z określonymi, europejskimi normami oraz wymogami, dotyczącymi bezpieczeństwa. Nazwa znaku jakości stanowi skrót niemieckiego określenia Geprüfte Sicherheit, oznaczającego sprawdzone bezpieczeństwo. Pierwotnie znak jakości stworzony został wyłącznie z myślą o produktach na rynku niemieckim, jednak z czasem zaczęto przyznawać go także wyrobom powstającym w innych krajach. Produkty posiadające certyfikat jakości GS to wyroby wysokiej jakości, które w żaden sposób nie zagrażają środowisku ani bezpieczeństwu użytkujących je osób.

Inne popularne, przyznawane wybranym produktom certyfikaty to certyfikat TUV GS, certyfikat WSU oraz certyfikat MSU.