Wyrób ze znakiem bezpieczeństwa typu B przed wejściem Polski do Unii, niegdyś stanowił zakup najwyższej jakości. Przez prawie 15 lat certyfikat był bowiem w systemie krajowym jedynym, który zaświadczał o adekwatności ceny do parametrów towaru. Niestety po wejściu kraju w skład Unii Europejskiej oznaczenie przestało być dokumentem umożliwiającym wprowadzenie wyrobów na rynek. Niestety, ale był to dość duży błąd, gdyż, w odróżnieniu od CE, certyfikaty typu B były wydawane przez niezależne podmioty. Oznakowania europejskie z kolei mogą być wystawiane przez samych producentów. Stanowią bowiem potwierdzenie tego, że dystrybuowany towar jest zgodny z wymaganiami obrotu. Dlaczego w praktyce jest to tak istotne? Czemu obecnie oznaczenie typu B w przypadku mebli socjalnych jest dzisiaj cenne? Z jakiego względu Malow to obecnie jeden z pewniejszych producentów mebli metalowych z oznakowaniem typu B? Tego dowiesz się właśnie w tym artykule!

Certyfikacja typu B i CE

Od kiedy w Polsce zaczęły obowiązywać normy unijne, dla wielu wyrobów to producent stał się jednostką certyfikującą. Niegdyś jedynie niezależna jednostka mogła potwierdzać zgodność produktu końcowego z wymaganiami dyrektyw prawnych. W rzeczywistości było to o wiele bezpieczniejsze, gdyż nie mogło dojść do sytuacji, w której wyposażenie biura wypuszczanego na rynek lub mebli BHP nie spełniałoby norm wynikających m.in. z rozporządzenia Rady Ministrów. Według obecnego podejścia do norm zharmonizowanych, na produktach niezbędne jest umieszczanie oznakowania CE. Bardzo dużym atutem jest jednak, jeśli te posiadają także dodatkową certyfikację typu B. Dlaczego? Z tego względu, że ta nie jest obowiązkowa, wymaga inwestycji ze strony marki, a także dzięki temu niesie za sobą pewność, że zakupiony towar będzie posiadał parametry deklarowane przez producenta. Jednak wielu odbiorców w dalszym ciągu preferuje potwierdzenie bezpieczeństwa wyrobu przez jednostkę niezależną. Jest ono po prostu zdecydowanie bardziej pewne. Nie bez powodu obecnie zaobserwowano tendencję powrotu niektórych producentów do sygnowania swoich wyrobów znakiem bezpieczeństwa typu B. Przykładem może być chociażby znany nie tylko na rynku krajowym, ale i za granicą Malow.

Firma Malow w ramach certyfikatu jakości typu B

Producent ten to jedna z niewielu marek, która jest znana nie tylko na rynku krajowym, ale i zagranicznym. Meble metalowe dystrybuowane przez tego producenta to prawdziwa gratka w ramach przestrzeni pracowniczej. Sam proces certyfikacji obejmuje jednak konkretne produkty. Dlatego należy uznać go za bardziej rzetelny. W tym wypadku dotyczy to przede wszystkim szaf WSU i MSU z serii Sum, Sus oraz Sul, które zostały przetestowane w PCBC S.A. Przeprowadzone w tych ramach badania ocena dokumentacji technicznej, parametrów i liczne inspekcje pozwalają na zastosowanie na nich znaku bezpieczeństwa B. Ten jest natomiast jest umieszczony w prawym górnym rogu zaraz obok logo producenta. W związku z tym od października 2020 roku dodatkowy znak B umieszczony jest na każdym sygnowanym produkcie, który przeszedł pozytywnie testy.

Co w praktyce oznacza certyfikat typu B?

Jeśli produkt w wyniku szeregu testów otrzymuje certyfikat wystawiony przez niezależną instytucję, to w praktyce oznacza to, że wyrób jest w 100% bezpieczny w użytkowaniu, w pełni nowoczesny i zgodny z obecnymi ramami przestrzeni pracowniczych. Ponadto niejednokrotnie będzie on przyjazny środowisku naturalnemu, a także można będzie go bezsprzecznie uznać za wzbudzający zaufanie odbiorcy, a co ważniejsze konsumenta. Kto więc jest organizacyjnie nadrzędną jednostką? Polskie Stowarzyszenie na rzecz Badań Technicznych i Atestacji TEST Q Na mocy porozumienia z 28 jednostkami certyfikującymi wyroby wchodzące do obrotu, prowadzi administrację znaku B. Sam certyfikat jest zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP. Przez to jednostki podrzędne, które podpisały umowę z Polskim Stowarzyszeniem, mogą dostać licencję i wydawać certyfikaty ze stosownym numerem identyfikacyjnym przypisanym do tej jednostki.

Jak wygląda proces wystawiania certyfikatów typu B?

Nadzór merytoryczny nad certyfikacją jest wykonywany przez Radę Jednostek Certyfikujących. W skład tej jednostki wchodzą jednostki, współpracujące ze Stowarzyszeniem, które otrzymały wcześniej licencję na podstawie umowy. Ocena zgodności produktu końcowego w ramach porozumienia jest prowadzona według modelu 5 elementowego. Podobny jest on do popularnego w systemie europejskim ISO, którego podstawowymi narzędziami w ocenie są: badania produktu, ocena zarządzania ze strony dostawcy, nadzór w momencie walidacji certyfikatu, okresowe kontrole u dostawcy bądź wyrobów przewożonych przez dostawcę lub znajdujących się w handlu. Wspomniane badania wykorzystywane w procesie certyfikacji nie są więc jednorazowo wykonanymi lecz są stale na bieżąco odnawiane i sprawdzane. Dzięki temu oznaczenie typu można uznać za w pełni rzetelne nawet z perspektywy długoterminowej.

Certyfikat MSU

Certyfikat WSU