Producenci
PROMOCJE
stoły TECHNO Expert  i Light.
stoły TECHNO Expert i Light.
1,00 zł 0,99 zł 0,81 zł 0,80 zł
szt.
SZAFA UBRANIOWA SUM 320 W ST zamykana w 1 punkcie
SZAFA UBRANIOWA SUM 320 W ST zamykana w 1 punkcie
419,00 zł 364,00 zł 340,65 zł 295,93 zł
szt.
SZAFA UBRANIOWA SUM 420 W ST zamykana w 1 punkcie
SZAFA UBRANIOWA SUM 420 W ST zamykana w 1 punkcie
469,00 zł 410,00 zł 381,30 zł 333,33 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep biuromarket.com.pl obsługiwany jest przez firmę KEYPOL Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Hawelańskiej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000227237; Numer REGON 004791027; Numer NIP 781-00-41-187; Kapitał zakładowy: 180 000 PLN.

2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW
2.1. Sklep internetowy biuromarket.com.pl, znajdujący się pod adresem
www.biuromarket.com.pl, służy do dokonywania zakupów  produktów z oferty KEYPOL sp. z o.o. za pośrednictwem sieci Internet.
2.2. Do zakupów w sklepie internetowym biuromarket.com.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
2.3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie
http://biuromarket.com.pl/koszyk/, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.
2.4. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą telefoniczną lub e-mailową przez Keypol sp.  z o.o.
2.5. Wysyłając ze sklepu internetowego biuromarket.com.pl zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, firma Keypol sp.  z o.o.  jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.
2.6. Sklep internetowy biuromarket.com.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
2.7. Keypol sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Podobnie, zamówienia będą odrzucane, jeżeli we wskazanych czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.
2.8. Zamówienia automatycznie mogą być realizowane na terenie całej Unii Europejskiej.

2.9. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, ale tylko związane z danymi osobowymi i tylko do momentu jego ostatecznego potwierdzenia przez pracownika Keypol  Sp. z o.o.
2.10. Ceny podawane w sklepie internetowym biuromarket.com.pl
są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i nie zawierają podatku VAT. Cena brutto ukaże się w momencie dodania produktu do koszyka. 

2.11. Firma Keypol Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takich przypadkach firma Keypol Sp. z o.o. zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone zarówno drogą telefoniczną jak i e-mailową.

2.12. Spóka z o.o. Keypol prowadzaca sklep internetowy biuromarket.com.pl, wystawia dokument sprzedaży – (dokument wydania/faktura konsumencka). W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.

2.12. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3. CENA WYSYŁKI
3.1. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od formy płatności, ilości wysyłanego towaru, wielkości i wagi. Koszty wyliczane są wg cennika aktualizowanego na stronie biuromarket.com.pl .

3.2 Wysyłka realizowana jest kurierem firmy przewozowej.

3.3 W przypadku wyboru wariantu "darmowej wysyłki od 5000 zł" termin realizacji zamówienia może się wydłużyć. 

3.4 Darmowa wysyłka możliwa tylko w przypadku, kiedy TIR ma możliwość dojazdu do miejsca wyładunku. 

3.5 Darmowa wysyłka nie obejmuje rozładunku i wnoszenia do miejsc docelowych.

4. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ 
4.1. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firmy kurierskiej DHL.

4.2.  Kurier jest zobowiązany do rozładowania samochodu. Nie ma jednak obowiązku dalszego przenoszenia i wnoszenia towaru. 
4.3. KEYPOL Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez formularz dostępny na stronie http://www.biuromarket.com.pl/index.php?pokaz_koszyk=true .
4.4. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

4.4.1. sprawdzeniu przez KEYPOL Sp. z o.o. kompletności wysłanych danych,
4.4.2. skontaktowaniu się telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru oraz uzgodnienia wartości zapłaty za dostawę.

 

Jeżeli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.
4.5. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar.Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek KEYPOL Sp. z o.o. wpłyną odpowiednie środki. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia oraz numeru wystawionej faktury/ rachunku.
4.6. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego czyli KEYPOL  Sp. z o.o. telefonicznie kontaktując się z przedstawicielem KEYPOL Sp. z o.o. tel. 0 61 662 99 33.

5. REKLAMACJE I GWARANCJE
5.1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.

5.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru, konieczne jest zachowanie opakowania zewnętrznego, które jest niezbędne do spisania protokołu szkody z kurierem. 

5.3. Protokół szkody przesyłki powinien zawierać szczegółowy opis uszkodzeń i stanu opakowania przesyłki. 

5.4. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń reklamacyjnych wraz ze skanem protokołu szkody na biuro@keypol.com.pl
5.5. Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne, należy go niezwłocznie odesłać koniecznie z opisem wady oraz rachunkiem/ fakturą.
5.6. Zakupione i dostarczone towary są objęte dostarczaną wraz z towarem gwarancją producenta i/lub dystrybutora.
5.7. Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt odbiorcy.
5.8. Odstąpienia od umowy kupna należy kierować bezpośrednio do Salonu Sprzedaży Keypol Sp. z o.o.

5.9. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

5.10. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW
6.1. Zamawiający, jeżeli jest osobą fizyczną może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego.
6.3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeżeli Zamawiający zdjął opakowanie (np. folię chroniącą wyświetlacz) lub plomby zabezpieczające towar.
6.4. Do zwracanego towaru należy dołączyć rachunek/fakturę.
6.5. Jeżeli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez KEYPOL Sp. z o.o. zwróconego towaru, poprzez wykonanie przelewu przez Keypol Sp. z o.o. na wskazane przez Zamawiającego konto, jeżeli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówką lub za pomocą przelewu.
6.6. Powyższe uzgodnienia nie obowiązują w obrocie między firmami.

 

7. VOUCHERY

7.1 Voucher o wartości 50 zł przyznawany jest do każdego wydanego 999 zł brutto w sklepie internetowym biuromarket.com.pl

7.2 Voucher jest ważny po zgłoszeniu chęci aktywacji na adres mailowy : biuro@keypol.com.pl

7.3 Vouchery można aktywować do 31.12.2016

7.4 Voucher jest ważny od 2.01.2017 do 31.03.2017

7.5 Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny

7.6 Data ważności voucherów nie ulega przedłużeniu

7.7 Voucher może być realizowany wyłącznie w Hotelu Muza przy Ul. Wojska Polskiego 31, 57-340 Duszniki Zdrój

7.8 Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału.

7.9 Nie ponosimy odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy

7.10 Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanego towaru lub usługi jest niższa niż wartość Vouchera

7.11 Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową gdy wartość otrzymanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera

7.12 Hotel Muza ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy: a) Upłynął termin ważności Vouchera b) Uszkodzenia Vouchera uniemożliwiające odczytanie danych zapisanych na Voucherze

7.13 Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

7.14 KEYPOL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Restaurację , po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.

7.15 Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Vouchera z momentem aktywacji vouchera.

 


7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Firma Keypol  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
7.1. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
7.2. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego Biuromarket,

7.3. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego Biuromarket,
7.4. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: biuro
@keypol.com.pl Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.


7.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail:
biuro@keypol.com.pl

Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować za pomocą formularza kontaktowego lub listownie i telefoniczne na adres:

KEYPOL Sp. z o. o.
ul Hawelańska 1, Poznań 61-625
tel. (0-61) 662 99 33, fax (0-61) 662 99 44
e-mail:
biuro@keypol.com.pl

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl